“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาอย่างยั่งยืนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" ทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาอย่างยั่งยืน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.d)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
Master of Education (M.Ed.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(Educational Administration)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH